Sammen med vår lokale partner og et institusjonelt samarbeide med INBAR- International Network for Bamboo og Rattan - og MEST- Ministry of Science and Technology, P.R. Kina - har vi planlagt vår virksomhets omfang basert på Kinas mål, i tråd med fem-års planen 2011 til 2015. Statsrådet har annonsert en direkte investering på $ 600 milliarder til blandt annet energibevaring, miljøteknologi og nye materialer. Regjeringen håper at å fremme "nye industrier" vil være i sentrum av den nye planen i økonomisk strategi.

På invitasjon fra den kinesiske regjeringen, er vi her for å iverksette den nye industrien. Vår misjon er å vise verden det grønne Kina, basert på regjeringens handlingsplan i distriktene: NTFPs - Non Timber Forest Products.

Vår base i Hangzhou har en av de største bambusskogene i hele verden, og et industrinettverk - forberedt på i stor skala å møte verdens etterspørsel etter ikke-trebaserte produkter.

Potensialet er uendelig, og med strategi i design og verdiskapning vil Biooply gradvis nå flere sektorer i industrien som bil, luftfart og maritimindustri, for eksempel.