Biooply er ikke bare et nytt materiale, men har også en ny virksomhetsstruktur i plywood industrien. Vi skiller oss først og fremst ut gjennom selskapets strategi og tenkning.

Næringen for grønne produkter vil kun være bærekraftig når produksjonen når stor skala.

På et marked med millioner av kubikkmeter med plywood hvert år over hele verden, har Biooply blitt antatt å oppnå en høy markedsverdi på områdene sivil-konstruksjon, arkitektur og design.