Vi har tenkt på den positive effekten vårt produkt kan tilføre miljøet, hovedsaklig på grunn av paradigmeskiftet i storindustrien.

Kina investerer nå i stor grad i den gradvise endringen av sine energikilder, og alle forsøk i denne retning blir vurdert av regjeringen for å bli gjennomført. INKLUDERING, BÆREKRAFT og INDUSTRIELL RESTRUKTURERING er noen av de nye slagordene for den kinesiske regjeringens politikk i de neste fem årene.

Vi anser av viktig faktor vår tilstedeværelse i Kina under overføringsprosessen av teknologi, som har som mål å utvikle forskning på nye materialer og prosesser som optimaliserer produksjonen og reduserer utslipp.

For øyeblikket forsker vi på håndtering av avfall fra egen produksjon, i tråd med vår lokale partner som allerede har et avansert anlegg med ISO 9.000 og ISO 14.000.