Det finnes for tiden flere typer plywood i bambus laget i Kina. Biooply er imidlertid en kombinasjon av en bærekraftig produktivitet og økonomi.

Det viktigste elementet i bio komposittens struktur er AVM - Amazonian Vegetal Mant - et halvfabrikat materiale laget av naturlige fibre fra Amazonas. Dette er fibre som allerede brukes i stor grad i bilindustrien. Bruken av AVM gjør prosessen både mer effektiv og produktiv fordi prosessen er todelt. Det vil si at på den ene siden har vi 3-ply bambus pre-presset, og på den andre siden en veneer bambus overflate, på begge sider av 3-ply, som er likt pre-presset med et lag AVM.

Biooply samler de pre-pressede delene før den sentrale pressingen, og omformer dem til det endelige materialet i sju lag.

Det som gjør prosessen mer økonomisk, er en raskere produksjon fordi den er splittet, hovedsaklig på grunn av økonomisering av to lag bambus i hver plate. Sluttresultatet er et vesentlig lettere materiale enn konvensjonell plywood som finnes på dagens markedet.